شماره تماس :

جهت ارتباط با دفتر تهران داخلی ۱
👇
اصفهان داخلی ۲
👇
رشت داخلی ۳
👇
مشهد داخلی ۴
👇
خوزستان داخلی ۵

👇
☎️021-28423664
☎️021-28423665

09026634214
👇
🖥 https://kimiatb.com
سفارش آنلاین از طریق وب سایت فوق ☝️☝️

https://www.instagram.com/kimiatb_org

دنبال کردن پیج اینستاگرام شعبه تهران ما به آدرس فوق ☝️☝️

https://www.instagram.com/kimiatb_org_mashhad

دنبال کردن پیج اینستاگرام شعبه مشهد ما به آدرس فوق ☝️☝️

https://www.instagram.com/Kimiatb_org_esfahan

دنبال کردن پیج اینستاگرام شعبه اصفهان ما به آدرس فوق ☝️☝️

https://www.instagram.com/Kimiatb_org_khozes

دنبال کردن پیج اینستاگرام شعبه خوزستان ما به آدرس فوق ☝️☝️

https://www.instagram.com/Kimiatb_org_rasht

دنبال کردن پیج اینستاگرام شعبه رشت ما به آدرس فوق ☝️☝️

👇

💊💊💊💊💊💊💊

آدرس : تهران ، خيابان گاندي ، خيابان پانزدهم ، پلاک 2